** KONKURS WIEDZY O LOTNICTWIE i SŁUPSKU **
organizowany przez Aeroklub Słupski

REGULAMIN KONKURSU


Rozpoczęcie konkursu: 15-06-2023 09:00:00
Zakończenie konkursu: 01-07-2023 23:00:00

Zaloguj się:
email:
hasło:

Problemy techniczne oraz ewentualne pytania w sprawie konkursu
prosimy zgłaszać na adres email: konkurs@aeroklub.slupsk.pl
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aeroklub Słupski, ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Urząd Miasta Słupska
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu